Nieuws

Gerard Stoop kampioen Midsummer toernooi 2022, met de prachtige score van 170 punten in 3 partijen... Piet Grootjes clubkampioen 2022...zaterdag 5 maart onderlinge wedstrijd, aanvang 13.00 uur...

1e Gerard Stoop  170 punten

2e Piet Grootjes  159 punten

3e Dick Beers  150 punten


Geplaats op 6 maart 2022

PIET GROOTJES CLUBKAMPIOEN 2022

 

 

Zaterdag 5 maart werden de clubkampioenschappen weer gehouden in De Schelvis. De opkomst was dit jaar aan de matige kant door o.a. ziekte, verjaardag, vakantie, werk en wachten op een operatie. Des al niet te min werd het toch weer een gezellige middag, met de overgebleven clubleden en hun echtgenoten. In de voorronde op dinsdagavond werd er al goed geslagen met maar vier spelers onder de 51 punten. Toppers waren Han Rosler met 58 punten en Jack Beers met 57 punten. Op de finale dag konden we gelukkig Gerard Stoop weer verwelkomen  die op de dinsdag nog ziek was. Ook hij sloeg in zijn eerste partij 58 punten. In de tweede ronde sloeg Han er 44 punten bij wat hem op 102 punten bracht. Ook jack kon zijn goede vorm in de tweede ronde niet vast houden en sloeg er 43 punten bij. Gerard sloeg er 50 bij wat hem op 108 punten bracht. De beste in die ronde was Piet Grootjes met 59 punten, wat hem op 110 punten bracht. Na te hebben genoten van een lekker warm en koud buffet wat keurig verzorgt werd door de keuken van Ruben konden we om 19.15 beginnen aan de finale. Hier kwamen de meer constante spelers van dit toernooi weer goed uit de verf. O.a. Franck ,Kees, Martin en Theo bleven een vlak schema slaan wat hun hoog op de ranglijst bracht. Maar de echte finale ging toch tussen Piet en Gerard. Beiden finishte met 53 punten in de finale wat Piet op 163 en Gerard op 161 punten bracht. Inde barrage tussen Theo en Franck wist Franck de beste te zijn en legde beslag op de derde plek. Daarna werden de prijzen uitgereikt. De uitslag voor totomand, beschikbaar gesteld door Ruben, werd door velen goed geraden maar het lot besliste dat deze bij Dirk Swart belande. Hierna werd er nog een tijdje gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.


                                                                                                                                         Geplaats op 14 december 2021

JACK BEERS EN HARRY BRANDSMA KERSTKAMPIOEN

 

Door omstandigheden werd het kerstkolven dit jaar vroeg gehouden en wel op zaterdag 11 december.

Gelukkig kon dit de pret niet drukken. Ruben had de zaal heel mooi in de kerstsferen gebracht, wat zeer gewaardeerd werd door de kolvers. 

Het bestuur had bedacht dat we dit jaar gingen maatkolven. Na de loting uit 3 kokers werden er 9 teams van 2 man samengesteld. Dat de loting goed was verlopen bleek uit het feit, dat na 2 rondes van 5 klappen het verschil tussen het eerste en het laatste team 14 punten was.

Door tijdgebrek, had de wedstrijdleiding besloten dat er 6 teams nog 3 klappen mochten doen, dit tot teleurstelling van de 3 teams die helaas net 1 a 3 punten tekort hadden geslagen.

Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleken er 2 teams met 249 punten te zijn en 2 teams met 247 punten:

Jack Beers en Harry Brandsma, Jan Komen en Cees de Best 249,

Piet Grootjes en Mart Boon , Peter Bruin en Dirk Swart 247.

Piet en Mart hadden 1x een 11 meer geslagen en zijn 3e geworden,

Peter en Dirk dus 4e.

Jack en Harry B en Jan en Cees de B speelden nog een barrage van 2 klappen. Na de eerste klappen was de stand 21-15 in het voordeel van Jan en Cees de B. De uitklap van de 2e klap van Harry B was nogal vlijtig . Hij belandde in de 4. Jan en Cees de B rekenden zich al rijk, maar Harry B sloeg een geweldige bal, die precies op de lijn ter hoogte van de paal belandde. Jan en Cees de B sloegen er 13 bij en Jack sloeg een 9. Jack en Harry stonden nu 10 punten achter. Harry B bezweek echter niet onder de druk en sloeg een mooie 12.

Zo werden Jack Beers en Harry Brandsma Kerstkampioen van 2021!

 

Na een leuke middag ging iedereen zeer tevreden naar huis.

  

Jan Komen1e. Niet Klappen 1 - 25 punten, 2e Niet Klappen 2 -  24 punten en 3e Gezellig Samenzijn 1 - 23 punten.


Geachte medekolvers,                                                                                                      Geplaats op 30 november 2021

 

Aanstaande zaterdag  4 december hebben we een bijzondere onderlinge wedstrijd.

Dit omdat het op een zaterdagmiddag wordt gehouden.

We kunnen vanaf 12.00 uur terecht bij Ruben om deze wedstrijd te kolven.

Hoe leuk zou het zijn , wanneer velen van jullie hierbij aanwezig zullen zijn.

 

 

Jan Komen


Midzomertoernooi, 29 juni 2021                                                                                                Geplaats op 1 juli 2021

 

Het was een heel goed idee van ons bestuur om na de zeer langdurige coronaonderbreking weer een midzomertoernooi te organiseren. Dat we pas weer voor de tweede keer in de Schelvis konden kolven was bij nogal wat deelnemers goed te merken. Er werden meer fouten gemaakt dan gewoonlijk. Zelfs onze eigen coryfee Detlef miste de gewenste routine, wat natuurlijk heel begrijpelijk was na meer dan een jaar niet spelen. Maar de punten waren eigenlijk niet het belangrijkst deze avond.

Dat we weer een toernooitje konden spelen, het “gezellig samen zijn”, dát was het voornaamste! Dat bleek duidelijk uit het enthousiasme waarmee we elkaar zonder besmettingsgevaar tegemoet konden treden. Het voelde echt als een

bevrijding!

 

Na de eerste twee rondes stonden Gerrit Stoop, Harry Gerdes, Ids de Haan, Jan Komen, Peter Tock en Marcel Bergen, in deze volgorde, bovenaan.

Na de derde ronde bleek de eindstand er als volgt uit te zien:

Ids de Haan             158 punten

Harry Gerdes          156

Jan Komen               153

Peter Tock               151

Marcel Bergen        149

Piet Droog               145

Dirk Swart                143

                                             

 Ids volgt Max Bruin op, die we hopelijk binnen niet al te lange tijd weer op de baan terug zullen zien.

Hartelijk dank organisatoren!

  

Ids de Haan, (moet eindelijk eens een markeurcursus gaan volgen!) 

 


De Kolver              Een naam die zeker bij hem paste.                                                                                 Geplaatst  op 26 mei 2021

 

Zeg maar Woest zei hij als er iemand naar zijn naam vroeg, wij noemden hem vaak De meester. In 2012 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

 

Piet werd in 1947 lid van Gezellig Samenzijn. Al hoewel zijn schoonvader daar geen voorstander van was bleef hij gelukkig toch lid van onze vereniging. Hij vertelde ook dat hij in die tijd vaak oefende tegen de poot van de tafel om de techniek onder de knie te krijgen. In de loop der jaren werd hij een begenadigd kolver die bijna geen wedstrijd of soosavond oversloeg. De Nederlandse. De klasse, Gouden tientje of zestallen en korpswedstrijden, natuurlijk doe ik mee zei hij dan. En na afloop wilde hij de scoringslijsten mee naar huis hebben om dan een verslag te maken voor de Krant, het Kolfnieuws en het Langedijkertje. Hij was een echte promotor voor de kolfsport.

 

Piet heeft ook menig nieuw lid de beginselen van de kolfsport bij gebracht. En als een slag op zijn aanwijzing lukte kon hij met een lach op zijn gezicht zeggen; wat is ie mooi he, goed gedaan hoor.

Ook kon hij, alsof het gisteren was, een wedstrijd van 50 jaar geleden tot in de kleinste details navertellen en dan begon hij: Ik weet nog het was in 1957 in de Wormer en in de finale liep ik met die en die en etc, etc………

 

Piet heeft ook vele jaren zijn steentje bijgedragen als bestuurslid van Gezellig Samenzijn. Geen voorzitter, secretaris of penningmeester maar wel iemand voor de hand en spandiensten  zoals wedstrijd leider of de prijzen verzorgen.

In 1996 was Piet de grote animator toen er plannen waren om een kolfbaan te realiseren in verzorgingshuis” Buitenzorg”. Met medewerking van kolvers  die in de bouw werkten en een groot aantal sponsoren is daar een pracht van een kolfbaan tot stand gekomen. Deze baan is voor iedereen toegankelijk. Men kan er de hele week overdag naar toe om daar wat te oefenen. Of met een paar andere kolvers een balletje te slaan. Deze baan was Piet een kolfje naar zijn hand En men heeft deze baan dan ook naar hem vernoemd. Hier heeft hij tot voor kort nog op gespeeld, maar een aantal weken terug bemerkte hij dat het niet meer ging. Mijn benen willen niet meer zei Piet.

 

Piet was ook een man van de cijfertjes. Dus heb ik wat gegevens terug kunnen vinden in de notulen van de periode dat hij heeft gekolfd. In 1952 werd hij 2e bij de Nederlandse kampioenschappen. In 1992 Kampioen bij de supers tijdens de Klasse kampioenschappen. In 1995 Langedijker kampioen. En in de Schelvis heeft hij nog een record op zijn naam staan van 331 punten tijdens een 30 slagen wedstrijd en dat is toch een gemiddelde van 11punten per klap. Wat 60 punten betreft; dit deed Piet 15 keer in de Schelvis, de baan waar hij ook nog eens 4 keer clubkampioen werd. En kort geleden kreeg ik van Piet nog een lijst in handen gedrukt  waarop stond wie er op de Piet Woestenburg baan 60 punten geslagen had.

 

Piet is bijna 74 jaar lid geweest van Gezellig Samenzijn en ik denk niet dat dit record gauw verbroken gaat worden. We hopen voor hem dat daarboven ook een kolfbaan is en zo niet dan zorgt hij daar wel voor want hij hield zoveel van het spelletje.     

 

Een waar kolficoon.

 

Dat  hij moge rusten in vrede.


Geplaatst op 24 mei 2021

Kolfvereniging Gezellig Samenzijn verliest markant lid Piet Woestenburg

  

Helaas is clubman Piet Woestenburg 15 mei overleden. Een man die meer dan 70 jaar actief lid was van Gezellig Samenzijn. Dat wil toch wat zeggen! Deze man heeft veel voor de vereniging betekend en was niet alleen populair bij zijn eigen vereniging maar ook bij andere kolfverenigingen uit Langedijk en omstreken.

Hij was de nestor van de club en ontfermde zich over nieuwe leden. Enthousiast bracht hij ze de eerste beginselen bij en bleef ze altijd volgen. Hij was trots, vooral als “zijn pupillen” goed scoorden.

 

Hoeveel hij van het spelletje hield merkten ze bij Buitenzorg. Piet wilde heel graag dat daar een kolfbaan kwam en hielp mee om de plannen te ontwikkelen. Toen de baan er eenmaal lag kreeg hij de naam “De Piet Woestenburgbaan”. Een eretitel.

 

Een bijzondere man, dat was duidelijk te zien bij zijn uitvaart. De vereniging wilde hem, op een ludieke manier, uitgeleide doen.

De leden, gekleed in de blauwe clubkleuren en met de kolfstok in de hand, vormden vanaf de kerk een erehaag om hem een laatste groet te brengen. Ook kolfleden van andere verenigingen sloten zich daarbij aan. Het was een indrukwekkend gezicht om de auto stapvoets door deze rij mensen te zien rijden, begeleid door de klokken van de kerk.

Het werd een bijzonder en waardig afscheid van “Woest”, een mooie en markante man.

 

Jan Komen


In memoriam  Piet Woestenburg                                                                                                         Geplaatst op 17 mei 2021

Op zaterdag 15 mei 2021 is op 91 jarige leeftijd Piet Woestenburg overleden.

Piet is bijna 74 jaar lid geweest van Kolf sociëteit “Gezellig Samenzijn”. Ik denk dat bijna iedere kolver hem wel gekend heeft. Hij was een man die graag naar het spelletje keek en het met veel enthousiasme deed. Hij kon ook mooie verhalen vertellen over de vele wedstrijden die hij in zijn lange kolfbaan heeft mogen spelen. Piet heeft ook in de vereniging zijn steentje bijgedragen door     vele jaren in het bestuur te hebben gezeten. Verder bracht hij na een belangrijke wedstrijd de uitslagen rond naar oud kolvers die niet meer bij de wedstrijd aanwezig  konden zijn. Veel nieuwe leden van onze vereniging heeft hij de beginselen van het kolven bij gebracht en hen later de fijne kneepjes van het spel geleerd. Drie jaar terug mochten we Piet nog in het zonnetje zetten vanwege het feit dat hij 70 jaar lid was van Gezellig Samenzijn. Hiervoor moest er wel een aparte speld gemaakt worden omdat dit nog niet eerder voorgekomen was. Verder was hij, toen er plannen waren om een kolfbaan aan te leggen in verzorgingshuis “Buitenzorg” een van de grote animatoren. Later is deze baan dan ook naar hem vernoemd.

De laatste tijd merkte “Woest”, zoals hij ook wel genoemd werd, dat het lijf minder werd en ook de benen niet meer zo wilden. Het deed hem zeer dat hij zijn geliefde spel niet meer kon uitoefenen.

Donderdag 20 mei nemen we afscheid van een KOLF ICOON.

Dat hij moge rusten in vrede.

 

Namens het bestuur van Gezellig Samenzijn,

 

Jack Beers


Geplaatst op 27 september 2020

Marcel is kampioen geworden bij het kermis kolven.

Voor het eerst werd er met de kermis gekolfd in plaats van kermis gevierd. na de gebruikelijke 2 voorronden gingen 9 kolvers door naar de finale. de hoogste scores waren in de voorronde van Dirk Swart met 105, Marcel Bergen, Piet Grootjes en Peter van Kleef met 102, Jan Komen en Gerrit Stoop met 101 punten.

Marcel bleek in de finale de sterkste te zijn en werd eerste met 157 punten, 2e werd Dirk met 153 punten en derde Piet met 153 punten. voor de eerste 3 klovers was er paling van Vlug.  

Het is weer een hele gezellige avond geweest mede door de organisator Jan Komen, Jan prima geregeld weer. 


Geplaatst op 6 augustus 2020

Het door Jan Komen prima georganiseerde Midsummer kolftoernooi is gewonnen door Max. 

Max eindigde samen met Ids met 158 punten gedeeld als eerste zodat er een barrage nodig was om een winnaar te krijgen. In de barrage sloeg Ids  29 punten 6, 11 ,12. Max sloeg 34 punten 12, 12, en een 10. Hierdoor werd hij winnaar van dit, hopelijk een vervolg krijgende, toernooi. Voor de nummers 1 t/m 6 waren er leuke prijzen. 

Uitslag: 1 Max Bruin 158, 2 Ids de Haan 158, 3 Piet Grootjes 155 (meer tienen), 4 Cees de Best 155, 5 Kees v.d. Heyden 154, 6 Gerard Stoop 153.

Jan namens iedereen nogmaals bedankt voor dit leuke idee en de gezellige avond. 

 Geplaatst op 28 juni 2020

Willen de genen die woensdagavond 1 juli willen kolven dit via een e-mail opgeven!!

De volgende kolfavonden vinden weer gewoon plaatst op dinsdagavond.

Er zijn de 1ste dinsdag van juli en augustus geen onderlinge wedstrijden dit i.v.m. de 1,5 meter regel.


Geplaatst op 17 april 2020

Helaas is Adriaan Bruin op 81 jarige leeftijd overleden. Adriaan was vanaf 1 oktober 1984 lid van Gezellig Samenzijn. Adriaan hield van de gezelligheid en was dan ook een trouwe bezoeker van de kolfavonden. In 1993 werd hij, in de Wormer, Nederlands kampioen in de 3e klasse, ook heeft hij in de Schelvis de maximale score van 60 punten geslagen. Ook toen het de afgelopen paar jaar niet zo goed meer met zijn gezondheid ging kwam hij toch nog regelmatig even aanwippen om gezellig mee te teuten. Wij zullen hem dan ook zeker missen, en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. 

 35e Sajet kampioenschap 2020

Geplaatst 10maart 2020

Sajetkampioenschap, 7 maart 2020

 

Nog even wat commentaar op het sajetkampioenschap van afgelopen zaterdag. Ik kan het niet laten omdat het weer een bijzonder kampioenschap was, zeker ook voor Gezellig Samenzijn.

Een paar weken geleden zag ik Marcel Bergen al bezig op onze baan in uiterste concentratie. Hij lag toen bijvoorbeeld drie keer achter elkaar in de kas en sloeg zijn sajetbal er ook drie keer weer prachtig uit! De gedachte kwam toen bij me op dat hij zich tijdens het kampioenschap bij de besten zou gaan voegen.

En, ja hoor, vanaf het begin kon je zien dat hij uiterst geconcentreerd was en langzamerhand in de flow van een overwinnaar kwam.

Je zag geen twijfel, iedere slag was goed raak, een kasbal bracht hem niet in onzekerheid en iedere klap was ook in de maat! Bij het invullen van de lotto-briefjes wist ik al ver van tevoren wie er op nummer 1 moest staan. En van die keus had ik voordeel want ik won warempel de lotto-prijs!

Het bijzondere was natuurlijk ook dat we van onze club maar liefst 9 finalisten hadden van wie er 5 bij de eerste 10 eindigden! Ook bijzonder was dat die 5 bestonden uit slechts 1 echte sajetter en maar liefst 4 gummie-kolvers! Natuurlijk hebben wij het voordeel van de eigen baan, maar er deden toch ook genoeg gerenommeerde sajetters mee!

Ook de sfeer op en rond de baan was bijzonder gezellig, mede natuurlijk door de voorzitter van de organisatie, Moos (Leo) Glas, die overigens keurig 3de werd.

 

Het was weer een echt kolffeest!

Ids de Haan.

 

 


Clubkampioenschap Gezellig Samenzijn 2020                                                      Geplaatst  3 februari 2020

 

Wat was het weer een interessant kampioenschap dit jaar!

De meest opvallende speler voor mij dit jaar was natuurlijk Franck van Kleef met maar liefst 156 punten, evenveel als de winnaar Max Bruin, terwijl hij nog maar een paar jaar kolft!

Hij heeft talent, dat is overduidelijk, hij is bewonderenswaardig rustig en hij is uiterst precies. Hij is een potentiële topper! Ik heb 2019 er even bijgehaald en toen zag je hem ook al in de bovenste regionen. Hij werd toen 6e, maar werd wel de beste van de familie van Kleef! De tweede opvallende speler was natuurlijk Max Bruin! Hij werd voor de tweede keer op rij kampioen en in totaal voor de derde keer! Ook hij is een speler als Franck, rustig en precies. In de barrage wist Max het hoofd koel te houden en sloeg drie tienen. Hij bespeelt onze baan echt superieur goed.

Maar clubgenoten, het wordt tijd dat aan de hegemonie van de van Kleef-familie een einde wordt gemaakt. We hebben nu gezien dat ieder van hen kampioen kan worden. Dat moet geen gewoonte worden, dus: aan de slag.                                                                                         

Ik stel voor dat er een inhaalslag wordt georganiseerd: iedere van Kleef organiseert op de baan van Buiten Zorg een kolfclinic op zaterdagmiddag. Dan hebben we vier weken achter elkaar les van iemand van wie we echt wat kunnen leren! Ikzelf zal bij iedere les aanwezig zijn want ik kan wel wat ondersteuning gebruiken.      

Verder hebben we er recht op alles van deze familie te weten: opvoeding, sportloopbaan vóór het kolven, wat en hoe eten de van Kleven (hier schakelen we ook de vrouwen in) , hoe laat gaan ze naar bed? En wat voor sport beoefenden hun ouders? Waren die ook zo geconcentreerd en onverstoorbaar in hun sport? Is er ook een relatie tussen kool en kolven?

Het wordt met andere woorden tijd voor een serieuze analyse van de eigenschappen van deze familie. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Anders voorvoel ik dat wij het nakijken zullen hebben!

 

 

Groet, Ids